Mauss, “Thoughts, Trust, and you may Folkways: Your own Essay into Mormon Prominent Community,” inside the Robert A beneficial

Armand L. Rees (ed.), Demonstrating Contraries: A set of Site in honor of Eugene England (Sodium River Urban area: Signature Guides, 2005), 23–38.

Farhadian (eds

Het eerste lesplan is het zogenaamde “Anderson plan”, uitgewerkt einde jaren 1940 door zendeling senior Richard L. Anderson als ‘Plans getting Active Missionary Works. Zie Joel Richards, Addition to ‘An agenda getting Effective Missionary Work’ (Kaysville, Utah: Inland Print Co. 1954). De kerk nam het idee over in the “A logical System to have Exercises brand new Gospel” inside the zeven lessen (1952). When you look at the 1961 werd dit omgevormd tot “zes discussies”, een klein boekje dat zes te voeren gesprekken helemaal uitschreef, inclusief de- antwoorden pass away de onderzoeker moest geven. Into the 1973 volgde dan “The Uniform Program to own Practise Group”, een set van zeven zendingsgesprekken. Dat werd dan weer herzien for the 1986 child het “Consistent Program getting Training the Gospel” in zes lessen, met als nieuw accent het systeem van toezeggingen: elke les moest ertoe leiden dat de- onderzoeker toezegde child een regarding meer stappen, zoals het lezen into the de Schriften from het onderhouden van het Woord van Wijsheid. Zie voor information John-Charles Duffy, “The brand new Missionary Conversations while the Future of Relationship,” Sunstone (for the H. White, “An ancient Analysis of Exactly how Preach My Gospel Came to be,” Master’s thesis (Brigham Young College, 2010).

Seth L. Bryant, Henri Gooren, Rick Phillips, and you will David G. Stewart Jr., “Conversion process and you may Preservation in Mormonism,” into the Lewis R. Rambo & Charles E. ), The newest Oxford Guide away from Religious Conversion process (New york: Oxford College Press, 2014), 756–785.

Hoe Predik mijn evangelie tot stand kwam are nauwgezet gedocumenteerd. Zie Preach My Gospel Development Party Details 1998-2005, Dvd.MS Church Record Collection. Daaruit blijkt dat de- commissieleden goed bewust waren van vele problemen into the het zendingsveld (inactiviteit van leden dentro de van teruggekeerde zendelingen, het mechanische van de voorgekauwde gesprekken, het gebrek aan aanpassing naar de onderzoeker, enz.). Maar als oplossing voor elk van die aspecten viel boys uiteindelijk terug op “de- Geest” die elke zendeling moet zoeken om goed zendingswerk te doen en elke bekeerling om actief te blijven. Beschrijving van het wordingsproces van Preach my personal Gospel into the Benjamin H. White, “An ancient Study out-of How Preach My Gospel Was created,” Master’s thesis (Brigham Young School, 2010).

Bronnen om dit te beoordelen zijn de- webpagina’s van onderscheiden zendingsgebieden, de- boodschappen van zendingspresidenten durante zendelingen durante de wetenschappelijke education onder teruggekeerde zendelingen.

De studies tonen aan dat indien kerkleden hun religie evenwichtig beleven, het overwegend voordelen heeft voor hun mentale gezondheid

Sommige training gaan specifiek more zendelingen, andere over kerkleden when you look at the het algemeen from met bepaalde profielen. Zij tonen aan hoe een hele reeks factoren kan meespelen, dus moeten i dating uzbekistan opletten satisfied veralgemeningen. Maar onevenwichtig beleven tast de mentale gezondheid aan. Degree voor dit laatste: Errol Douglas Bordelon, “An exploration of Resided Event off Came back Mormon Missionaries,” PhD diss. (Louisiana State College or university, 2013); Kristine J. Doty, S. Zachary Bullock, Harmony Packer, Russell T. Warner, James Westwood, Thomas Ash, and you can Heather Hirsch, “’Return with Trauma’: Knowing the Skills out-of Early Came back Missionaries,” Activities inside Religion and you will Therapy 37, no. 1 (2015): 33–46; Merrill Enough time, “Guarding Against Religious Development: An Autoethnographic Criticism out of Mormon Missionary Society,” PhD diss. (California Institute from Integral Training, 2017); Michelle Medeiros, “Invasive Anxieties, Associated Behavior, and you will Religion certainly one of Mormons,” PhD diss. (Palo Alto University, 2015).

Zie bv. Seth L. Bryant, Henri Gooren, Rick Phillips, and David G. Stewart Jr., “Conversion and Preservation into the Mormonism,” Inside the Lewis R. Rambo & Charles Age. ), The newest Oxford Handbook regarding Spiritual Sales (Ny: Oxford University Force, 2014), 756–785 (773).